Το σπερμοδιάγραμμα είναι η πρώτη και ίσως η σημαντικότερη εξέταση της εκτίμησης της γονιμότητας του άντρα, κατά την οποία ελέγχονται:

  • Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος
    Όπως συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων και ο όγκος σπέρματος.
  • Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος 
    Όπως η μορφολογία σπερματοζωαρίων και η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων. 
  • Άλλες παράμετροι
    Όπως οι συγκολλήσεις σπερματοζωαρίων και η παρουσία λευκών αιμοσφαιρίων.


— Για να είναι αξιολογήσιμα τα αποτελέσματα της εξέτασης, θα πρέπει ο άντρας:

    να μην εκσπερματίσει για τουλάχιστον 2 μέρες, αλλά η αποχή να μην είναι μεγαλύτερη από 7 μέρες
    να μην έχει ιστορικό υψηλού πυρετού (>39οC) τους τελευταίους τρεις τουλάχιστον μήνες
    να μην έχει κάνει χρήση φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών που μπορεί να βλάψουν το σπέρμα του περιστασιακά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο άντρας οφείλει να ενημερώσει τον ιατρό του, προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες οδηγίες.

Η μεταφορά του στο εργαστήριο πρέπει να γίνει σε ειδικό αποστειρωμένο δοχείο και μέσα σε είκοσι με τριάντα λεπτά.

Καλλιέργεια σπέρματος

Τι είναι η καλλιέργεια σπέρματος;

Η καλλιέργεια σπέρματος είναι μία εξέταση που γίνεται στο εργαστήριο και για την οποία απαιτείται ένα δείγμα σπέρματος. Σκοπός της εξέτασης είναι ο εντοπισμός πιθανών παθογόνων μικροοργανισμών που μπορούν να προκαλέσουν λοίμωξη στο ουροποιογενετικό σύστημα του άντρα. Επίσης, αναπόσπαστο στοιχείο της θετικής, για παθογόνα μικρόβια, καλλιέργειας είναι η εκτέλεση αντιβιογράμματος, που ενημερώνει τον θεράποντα ιατρό για το ποιο αντιβιοτικό είναι το καταλληλότερο, προκειμένου να εκριζωθεί ο παθογόνος μικροοργανισμός.

Κατά την καλλιέργεια του σπέρματος γίνεται έλεγχος για την παρουσία κοινών παθογόνων μικροοργανισμών (αερόβιων και αναερόβιων). Επίσης, πρέπει να ελέγχεται και η παρουσία άλλων μικροβίων, όπως το μυκόπλασμα και το ουρεόπλασμα. Τέλος, προαιρετικά γίνεται και ανίχνευση χλαμιδίων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η εξέταση δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη προετοιμασία. Ωστόσο, βασικές οδηγίες είναι οι εξής:

Ο ασθενής δεν πρέπει να βρίσκεται υπό την επήρεια κάποιας αντιβιοτικής αγωγής και είναι απαραίτητο να μην έχει λάβει καμία αντιβιοτική αγωγή για διάστημα 7-10 ημερών τουλάχιστον. Επίσης, πριν δώσει το δείγμα προς εξέταση, ο ασθενής πρέπει να πλυθεί στην περιοχή μόνο με καθαρό νερό και όχι με οποιοδήποτε αντισηπτικό που μπορεί να μολύνει κατά λάθος το δείγμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να προκύψουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα (δηλαδή η εξέταση να δείξει ότι δεν υπάρχουν παθογόνοι μικροοργανισμοί, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν).


Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;

Είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η μετάδοση μικροοργανισμών από άλλες πηγές εκτός του σπέρματος, όπως για παράδειγμα από το δέρμα ή από ήδη μολυσμένο δοχείο. Κατά τη λήψη του δείγματος, ο άντρας θα πρέπει να προσέξει τα εξής:

    Το δοχείο της συλλογής θα πρέπει να είναι αποστειρωμένο.
    Πρώτα πρέπει να ουρήσει.
    Καλό πλύσιμο των χεριών και του πέους με κοινό σαπούνι, για να απομακρυνθούν όλα τα μικρόβια που υπάρχουν στο δέρμα.
    Καλό ξέπλυμα του σαπουνιού με άφθονο νερό.
    Καλό στέγνωμα των χεριών και του πέους με μία καθαρή πετσέτα.
    Λήψη του δείγματος με εκσπερμάτιση, χωρίς να ακουμπήσει το πέος ή τα δάκτυλα στο εσωτερικό του δοχείου.
    Κλείσιμο του δοχείου χωρίς να ακουμπήσουν τα δάκτυλα στο εσωτερικό τμήμα του καλύμματος.
    Από τη στιγμή που θα γίνει η συλλογή το δείγμα πρέπει να δοθεί για μικροβιολογική εξέταση μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες.