Εξετάσεις για παιδιά απο 2 εώς 13 ετών

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ
 • ALP, γGT, ALT, AST
 • Χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL
 • 25 (ΟΗ) D3
 • Σίδηρος, φερριτίνη
 • TSH
 • K+, Na+, Ca++, Mg++, P
 • CRP, CPK
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης

Κόστος: 55 ευρώ

Copyright © 2020 MediPlace Biolab – Design & Development by DPM
Call Now Button