Σεξουαλικώς μεταδιδομένα νοσήματα

  • Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας Α (αιματολογική)
  • Αυστραλιανό Αντιγόνο (Ηπατίτιδα Β) (αιματολογική)
  • Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας C (αιματολογική)
  • HIV (αιματολογική)
  • Ureaplasma urealyticum (ουρηθρικό ή κολπικό)
  • Mucoplasma hominis (ουρηθρικό ή κολπικό)
  • Χλαμύδια (ουρηθρικό ή τραχηλικό)

Κόστος: 70 ευρώ

Copyright © 2020 MediPlace Biolab – Design & Development by DPM
Call Now Button