Προγεννητικός Έλεγχος

Ο προγεννητικός έλεγχος περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις που συνιστώνται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και που αποσκοπούν στην έγκαιρη διάγνωση παθήσεων ή αναπτυξιακών ανωμαλιών στο έμβρυο. Ανάλογα με το τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο προγεννητικός έλεγχος συνίσταται σε διαφορετικές εξετάσεις:

 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • Ομάδα & Rhesus Αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Φεριττίνη
 • Σίδηρος
 • VDRL
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
 • Αυστραλιανό Αντιγόνο
 • Αντισώματα ΙgG/ΙgM Έναντι Ερυθράς
 • Αντισώματα ΙgG/ΙgM Έναντι cmv
 • Αντισώματα ΙgG/ΙgM Έναντι Τοξοπλάσματος
 • Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας C
 • Mycoplasma Ureaplasma Κολπικού

Κόστος: 90 ευρώ

Copyright © 2020 MediPlace Biolab – Design & Development by DPM
Call Now Button