Τι ανιχνεύει η καλλιέργεια κολπικού υγρού;

Ανιχνεύουμε την ύπαρξη παθογόνων μικροοργανισμών στον κόλπο (αερόβιων και αναερόβιων) που μπορεί να ευθύνονται για κολπίτιδα και τραχηλίτιδα, όπως μύκητες και τριχομονάδες , αλλά και για σεξουαλικά μεταδιδόμενες μικροβιακές λοιμώξεις, με ύπαρξη μικροβίων όπως χλαμύδια, μυκόπλασμα και ουρεόπλασμα.

Ποια η διαδικασία λήψης;

Είναι ουσιαστικά μια απλή και εντελώς ανώδυνη εξέταση κατά την διάρεκια της οποίας λαμβάνουμε  δείγμα από τον κόλπο, με έναν βαμβακοφόρο στειλεό, που μοιάζει με μακριά μπατονέτα.

Πόσο σύντομα έχουμε τα αποτελέσματα;

Το  δείγμα μετά την λήψη του τοποθετείται σε κατάλληλα θρεπτικά υλικά στο εργαστήριο και αφήνεται σε ευνοϊκές (για τους μικροοργανισμούς) συνθήκες για 48 ώρες τουλάχιστον.

Σε περίπτωση που αναπτυχθούν παθογόνα μικρόβια, η καλλιέργεια κολπικού υγρού μπορεί να συμπληρωθεί με αντιβιόγραμμα ώστε να επιλεχθεί το καταλληλότερο για την θεραπεία της ασθενούς.

  Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ